有空

作有塵沙有,
為空一切空。
有空如水月,
勿著有空空。

 

Hữu không

Tạc hữu trần sa hữu,
Vi không nhất thiết không.
Hữu, không như thuỷ nguyệt,
Vật trước hữu không không.

 

Dịch nghĩa

Bảo là “có”, thì nhỏ nhoi như hạt bụi cũng có
Bảo là “không”, thì tất cả (thế gian) đều không
“Có” và “không” như ánh trăng dưới nước
Đừng có bám hẳn vào cái “có” cũng đừng cho cái “không” là không.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Cho rằng có không gì không có
Bảo làm không tất cả thành không
Có không... bóng nguyệt lòng sông
Chớ đừng chấp có chấp không làm gì.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Trả lời bạn

Đúng là Từ Đạo Hạnh, ông mất năm 1116

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]