15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
5 bài trả lời: 5 bản dịch
5 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2008 11:07

失珠

日月出岩頭,
人人盡失珠。
富人有駒子,
步行不騎駒。

 

Thất châu

Nhật nguyệt xuất nham đầu,
Nhân nhân tận thất châu.
Phú nhân hữu câu tử,
Bộ hành bất kỵ câu.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời rồi mặt trăng kế nhau mọc ở đầu núi,
[Trên cõi đời này], người nào người ấy đều đánh mất hạt ngọc của mình.
Như anh nhà giàu có con ngựa quý,
Lại đi bộ mà không cưỡi ngựa.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Nhật nguyệt ló non đoài,
Người người mất hạt trai.
Như nhà giàu có ngựa,
Bỏ ngựa đi chân hoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Trời trăng luân chuyển mỗi ngày,
Cũng là hoạ phúc đổi thay từng người.
U mê lắm kẻ nực cười,
Vứt đi hạt ngọc, bỏ rơi tâm mình.
Khác gì có ngựa chẳng tin,
Cứ cho chân đất lội sình mà đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Nhật nguyệt lên đỉnh nuí
Người người mất ngọc châu
Như nhà giàu có ngựa
Dắt bộ chẳng cưỡi đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu non nhật nguyệt ló
Người người mất hạt châu
Như nhà giàu có ngựa
Bỏ ngựa, bước đi đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhật nguyệt đầu non kế tiếp nhau,
Người người đều đánh mất rơi châu.
Như anh giàu có ngựa con quý,
Đi bộ mà không cưỡi ngựa đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời