Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/06/2008 23:42 bởi Vanachi
Đại Xả thiền sư 大捨禪師 (1119-1180) họ Hứa 許, chưa rõ tên thực là gì, sinh năm Kỷ Hợi, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ mười (1119), quê ở phường Đông Tác. Lúc nhỏ theo học với Thiền sư Đạo Huệ ở huyện Tiên Du, lớn lên tu ở chùa Báo Đức, núi Vũ Ninh, ngày đêm nghiên cứu kinh Hoa nghiêm và các câu thần chú, đứng trong thế hệ thứ mười, dòng thiền Quan Bích. Được các bậc vương công thời bấy giờ, nhất là Kiến ninh vương và công chúc Thiên Cực rất mực kính trọng. Về sau, ông dựng một ngôi chùa ở núi Tuyên Minh để dạy học, số học trò tới học rất đông. Tuy những hoạt động bùa chú của ông có gây ảnh hưởng nào đấy không lợi, nên ông từng bị thái uý Đỗ Anh Vũ bắt vào cung răn đe nghiêm khắc (và rất có thể, cũng vì thái độ ngờ vực đó của triều đình đương thời mà cuối cùng ông phải dùng thuốc độc để quyên…

 

Tuyển tập chung