Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
8 bài trả lời: 7 bản dịch, 1 thảo luận
5 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/06/2008 23:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/05/2013 07:59

真性

四蛇同篋本元空,
五蘊山高亦不宗。
真性靈明無罣礙,
涅槃生死任迦籠。

 

Chân tính

Tứ xà đồng khiếp bản nguyên không,
Ngũ uẩn sơn cao diệc bất tông.
Chân tính linh minh vô khuể ngại,
Niết bàn sinh tử nhiệm già lung.

 

Dịch nghĩa

Đất, nước, lửa, gió cùng chung trong hộp [vật chất, thực ra] vốn là hư không,
Năm yếu tố [làm thành thân thể và tâm trí người ta] tuy như núi cao song cũng chẳng có nguồn gốc.
[Nếu] chân tính thiêng liêng sáng suốt chẳng vướng mắc gì,
Thì có kể chi sự ràng buộc của niết bàn và sinh tử.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Đào Phương Bình

Tứ xà cùng hộp vốn nguyên không,
Ngũ uẩn non cao chẳng có dòng.
Chân tính sáng thiêng không vướng mắc,
Niết bàn, sinh tử mặc lao lung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Tứ xà dựng cả đất trời,
Hỏi ra mới biết cũng vời hư không.
Ngũ uẩn to nặng vô cùng,
Hỏi ra mới biết không nguồn không nguyên.
Chân tính thấu suốt thâm uyên,
Hỏi ra Sinh Tử hão huyền cả thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Tứ xà cùng ở một thân
Núi cao năm uẩn chẳng cần tổ tông
Tính chân linh sáng hư không
Niết bàn sinh tử giam lồng huyễn hư


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

bản dịch

Tứ đại giam nhốt được hư không?
Ngủ uẫn giai không thế mới đồng
Chơn tánh vốn nay vô quái ngại
Sanh tử dù có tợ hư không!!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khương

Tứ đại vốn chẳng không,
Nhưng sánh đồng ngủ uẫn,
Chơn tâm vô quái ngại
Sanh tử cũng như không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tứ xà cùng hộp vốn là không
Ngũ uẩn non cao vốn chẳng nguồn
Chân tính linh thông nào vướng mắt
Niết Bàn sinh tử há đâu còn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất, nước, lửa, gió hư không,
Sắc, hành, tưởng, thức, thụ, không có nguồn,
Thiêng liêng chân tính sáng luôn,
Kể chi ràng buộc niết bàn tử sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tứ xà vạn vật vốn hư không,
Ngũ uẩn non cao chẳng có nguồn,
Chân tính thiêng liêng sáng chẳng vướng,
Niết bàn sinh tử chẳng còn mong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời