Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Khương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hữu không (Đạo Hạnh thiền sư): Bản dịch của Hoàng Khương

Có là có cái hư không,
Không là không có bởi thông lý mầu,
Vô sự với có không,
Thong dong tự tại,
Tâm vô quái ngại.

Ảnh đại diện

Chân tính (Đại Xả thiền sư): Bản dịch của Hoàng Khương

Tứ đại vốn chẳng không,
Nhưng sánh đồng ngủ uẫn,
Chơn tâm vô quái ngại
Sanh tử cũng như không.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]