06/07/2022 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chân tính
真性

Tác giả: Đại Xả thiền sư - 大捨禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 28/06/2008 23:50

 

Nguyên tác

四蛇同篋本元空,
五蘊山高亦不宗。
真性靈明無罣礙,
涅槃生死任迦籠。

Phiên âm

Tứ xà[1] đồng kiệp bản nguyên không,
Ngũ uẩn[2] sơn cao diệc bất tòng.
Chân tính linh minh vô khuể ngại,
Niết bàn sinh tử nhiệm già lung.

Dịch nghĩa

Đất, nước, lửa, gió cùng chung trong hộp [vật chất, thực ra] vốn là hư không,
Năm yếu tố [làm thành thân thể và tâm trí người ta] tuy như núi cao song cũng chẳng có nguồn gốc.
[Nếu] chân tính thiêng liêng sáng suốt chẳng vướng mắc gì,
Thì có kể chi sự ràng buộc của niết bàn và sinh tử.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Đào Phương Bình

Tứ xà cùng hộp vốn nguyên không,
Ngũ uẩn non cao chẳng có dòng.
Chân tính sáng thiêng không vướng mắc,
Niết bàn, sinh tử mặc lao lung.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
[1] Còn gọi là tứ đại, thuật ngữ Phật giáo chỉ bốn yếu tố là đất, nước, lửa, gió tạo nên thân tâm con người (ví như bốn con rắn nhốt chung một giỏ).
[2] Năm yếu tố là sắc, thụ, tưởng, hành, thức chỉ chúng sinh (vạn vật) đều do năm yếu tố ấy tụ hợp mà thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đại Xả thiền sư » Chân tính