Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:08

楊柳枝其二

南內牆東禦路旁,
預知春色柳絲黃。
杏花未肯無情思,
何是情人最斷腸。

 

Dương liễu chi kỳ 2

Nam Nội tường đông ngự lộ bàng,
Dự tri xuân sắc liễu ti hoàng.
Hạnh hoa vị khẳng vô tình tứ,
Hà thị tình nhân tối đoạn tràng.

 

Dịch nghĩa

Tường đông Nam Nội bờ đường vườn ngự
Tơ liễu vàng theo sắc xuân
Vì hoa hạnh chưa chắc đã vô tình
Nên tình nhân cớ sao đau buồn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bên vườn Nam Nội tường đông
Vàng tơ liễu rũ mênh mông xuân về
Tình nhân xin bớt tái tê
Vì hoa hạnh đã không hề vô tâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đường ngự thành Nam sát bên tường,
Màu xuân man mác liễu tơ vương.
Hoa hạnh hẳn đâu vô tình quá,
Tình nhân há phải nặng sầu thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nam Nội tường đông, chắn mé đường,
Biết xuân sắc liễu sợi vàng buông.
Hạnh hoa không hẳn vô tình tứ,
Gì cớ tình nhân cứ đoạn trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nam Nội tường đông lộ chắn ngang
biết màu xuân có liễu tơ vàng.
Chắc đâu hoa hạnh không tình ý
Sao lại tình nhân đứt ruột gan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tường đông Nam Nội bờ đường chắn
Sẵn biết tơ vàng thắm xuân xinh
Hạnh hoa chưa chắc vô tình
Thì tình nhân chẳng nên sinh quá buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường ngự thành đông Nam nội
Sắc xuân tơ liễu óng vàng
Hạnh hoa há không hữu ý
Tình nhân sao khéo đau thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tường đông Nam Nội đường bờ vườn,
Tơ liễu vàng theo xuân sắc buông.
Hoa hạnh vô tình đâu chắc thế,
Tình nhân sao lại cứ đau buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời