Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Chí Viễn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 20 trang (193 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tố trung tình (Lục Du): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Năm nao muôn dặm kiếm phong hầu
Trên ngựa thú Lương Châu
Mộng quan hà tan vỡ
Bụi phủ xạm điêu cừu
Hồ chưa diệt
Tóc màu thu
Lệ tuôn sầu
Kiếp này đâu tưởng
Tâm ở Thiên Sơn
Mình lão thương châu


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Điểm giáng thần (Lục Du): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hái thuốc quay về
Một tìm tiệm rượu mua ngay uống
Khói chiều ngàn chướng
Chỗ chỗ nghe ngư xướng

Say rỡn thuyền con
Chẳng sợ tung trời sóng
Giang hồ rộng
Lúc này sơ phóng
Nhàn nhã coi ra dáng


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Thương Ngô dao - Ly sầu (Thái Thân): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Trời
Khách ngủ đừng cho ngọc thỏ soi
Người đâu bặt ?
Bóng quế tự xinh tươi


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Chiêu Quân oán (Xuân oán) (Mặc Kỳ Nhã Ngôn): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Xuân đến nam lâu tuyết rã
Hoa tín đăng kỳ nhắc nhở
Mưa nhỏ lạnh thêm dần
Tựa lan can
Đứng tựa lan can lâu nhỉ
Một ngó mấy trung yên thuỷ
Đâu có thấy kinh hoa
Khói mây nhoà


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Lãng đào sa - Đỗ quyên hoa (Cao Quan Quốc): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Kêu vọng chân trời xa
Oán nhập bông hoa
Đáng thương máu nhỏ nhuộm yên hà
Còn nhớ thu về sương gió lạnh
Từng cậy Tư Hoa

Trăng sáng rọi song sa
Khách mỏi mong nhà
Cố cung xuân sự với ai mà
Lạc lõng đoạn hồn chiêu chẳng được
Thuý lạnh hồng tà


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Bốc toán tử - Tống Bão Hạo Nhiên chi Chiết Đông (Vương Quan): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Nước tựa nhãn ba ngang
Non tựa my phong tụ
Muốn hỏi người đi tới chỗ nao
My mắt đăm đăm đó

Vừa mới tiễn xuân đi
Lại tiễn ai đi nữa
Nếu tới Giang Nam đuổi kịp xuân
Ngàn vạn cùng xuân trú


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Lâm giang tiên - Dạ đăng tiểu các ức cựu du (Trần Dư Nghĩa): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Nhớ trước ngọ kiều ngồi uống rượu
Ở trong toàn khách hào anh
Trăng tà nước chảy lặng trôi nhanh
Hạnh hoa thưa bóng rọi
Địch thổi tới bình minh
Hai chục năm hơn vèo giấc mộng
Thân này nghĩ đến mà kinh
Nhàn lên gác nhỏ ngắm trời xanh
Xưa nay bao sự việc
Ngư xướng vẳng ba canh


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Lâm giang tiên (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đình viện bao la sâu thăm thẳm
Mây mù song các vắng tanh
Đài mai ngọn liễu thấy phân minh
Xuân về Mạt Lăng thụ
Người lão Kiến Khang thành

Vịnh gió ngâm trăng bao xiết kể
Bằng nay tuổi lão thôi đành
Ai thương tiều tuỵ vơi điêu linh
Thi đèn không ý vị
Đạp tuyết chẳng tâm tình


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Giá cô thiên (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ngày lạnh căm căm lọt toả song
Ngô đồng chừng hận những đêm sương
Rượu tàn lại thích hương trà đắng
Mộng dứt riêng ưa thuỵ não hương

Thu đã hết
Ngày vẫn trường
Trọng Tuyên hoài viễn lại thê lương
Chi bằng tuỳ phận say vì rượu
Đừng phụ đông quân nhuỵ cúc vàng


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Bồ tát man kỳ 3 (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hồng về tiếng dứt mây xanh vẳng
Ngoài song tuyết rụng lò hương thoảng
Ánh lửa phượng thoa lồng
Đầu thoa nhân thắng rung
Tiếng tù và cạn lậu
Ánh sáng mờ Ngưu Đẩu
Xuân ý ngại xem hoa
Gió tây còn lạnh a


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

Trang trong tổng số 20 trang (193 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối