Xếp theo:

Trang trong tổng số 23 trang (221 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ai phù lỗ

25.00
Việt Nam » Trần » Huyền Quang thiền sư
8 trả lời, 5563 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/04/2006 04:40

An Quán tảo xuân kỳ 1

23.00
Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
4 trả lời, 4272 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2014 20:39

An Quán tảo xuân kỳ 2

Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
4 trả lời, 2227 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2014 20:43

Anh Vũ châu

84.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
23 trả lời, 35320 lượt xem, 30 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 21:26

Bạc mộ

Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
7 trả lời, 2503 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2014 21:04

Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự

Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
5 trả lời, 1743 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2014 21:15

Bạch đầu ngâm

44.75
Trung Quốc » Hán » Trác Văn Quân
5 trả lời, 19406 lượt xem, 19 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 18:44

Bạch lộ tư

64.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
10 trả lời, 9023 lượt xem, 4 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 06/03/2014 11:21

Bán chẩm thư hoài

Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Hương đình cổ nguyệt thi tập
3 trả lời, 2426 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/08/2008 07:45

Bất giác nữ đầu bạch

Việt Nam » » Giác Hải thiền sư
6 trả lời, 2152 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2008 11:52

Trang trong tổng số 23 trang (221 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: