15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/03/2014 20:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/04/2016 12:00

安館早春其二

客話當初蕃盛時,
粉墻朱戶照江湄。
即今春早銜泥燕,
猶倚胡家門裡飛。

 

An Quán tảo xuân kỳ 2

Khách thoại đương sơ phồn thịnh thì,
Phấn tường chu hộ chiếu giang my.
Tức kim xuân tảo hàm nê yến,
Do ỷ Hồ gia môn lý phi.

 

Dịch nghĩa

Khách nói: thời trước còn phồn thịnh
Tường phấn trắng, cửa sơn son chiếu sáng bờ sông
Đến nay xuân sớm, chim én ngậm bùn
Còn bay quanh quẩn vào nhà họ Hồ


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Khách nói: trước đây thời thịnh vượng,
Cửa son, tường trắng chiếu bên sông.
Đến nay xuân sớm chim làm tổ,
Trong xóm họ Hồ vẫn lượn quanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khách bảo thời xưa phồn thịnh lắm
Cửa son thềm phấn rạng bờ sông
Cửa Hồ nay quẩn bầy chim lượn
Kết tổ đầu xuân én ngậm bùn

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách nói trước đây còn thịnh phồn,
Cửa son tường trắng sáng bờ sông.
Đến nay én ngậm bùn xuân sớm,
Kết tổ bay quanh nhà họ Hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Khách kể ngày xưa phồn thịnh lắm
Cửa son vách trắng loá bờ kinh
Bây giờ én vẫn chờ xuân sớm
Tụ kín nhà Hồ dọn ổ sinh

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời