Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ẩm tửu khán mẫu đơn

54.60
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
32 trả lời, 27143 lượt xem, 21 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2006 12:54

Đằng Vương các

44.25
Trung Quốc » Sơ Đường » Vương Bột
26 trả lời, 40843 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/03/2005 09:46

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ]

184.44
Trung Quốc » Trung Đường » Thôi Hộ
81 trả lời, 102061 lượt xem, 82 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2005 00:59

Đông dạ văn trùng

12.00
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
18 trả lời, 9335 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2005 01:39

Hành lộ nan kỳ 1

24.50
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
12 trả lời, 37446 lượt xem, 16 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 22:01

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

554.15
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
57 trả lời, 237777 lượt xem, 57 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:09

Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 1 - Điểu minh giản

64.33
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
27 trả lời, 29714 lượt xem, 17 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 15:34

Mô ngư nhi - Nhạn khâu

194.63
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nguyên Hiếu Vấn
9 trả lời, 72344 lượt xem, 56 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/07/2005 02:46

Phong Kiều dạ bạc

474.40
Trung Quốc » Trung Đường » Trương Kế
77 trả lời, 116472 lượt xem, 69 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/06/2005 23:16

Tĩnh dạ tứ

1904.32
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
77 trả lời, 422773 lượt xem, 119 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:06

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: KcL