Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ẩm tửu khán mẫu đơn

44.50
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
30 trả lời, 20087 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/05/2006 12:54

Đằng Vương các

34.00
Trung Quốc » Sơ Đường » Vương Bột
24 trả lời, 28173 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2005 09:46

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ]

154.53
Trung Quốc » Trung Đường » Thôi Hộ
74 trả lời, 77338 lượt xem, 76 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2005 00:59

Đông dạ văn trùng

12.00
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
17 trả lời, 6971 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2005 01:39

Hành lộ nan kỳ 1

24.50
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
12 trả lời, 27626 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 22:01

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

384.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
55 trả lời, 179465 lượt xem, 54 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 21:09

Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 1 - Điểu minh giản

44.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
25 trả lời, 20934 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2006 15:34

Mô ngư nhi - Nhạn khâu

174.59
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nguyên Hiếu Vấn
9 trả lời, 61130 lượt xem, 51 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 02:46

Phong Kiều dạ bạc

354.43
Trung Quốc » Trung Đường » Trương Kế
73 trả lời, 90058 lượt xem, 65 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 23:16

Tĩnh dạ tứ

1314.30
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
76 trả lời, 313165 lượt xem, 104 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 21:06

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: KcL