Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (156 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Chu Phục - 朱服

1048-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 2420 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/08/2006 11:16

Chu thị - 周氏

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 701 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/04/2020 20:09

Chu Thục Chân - 朱淑真

25.00
?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
21 bài thơ, 10481 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 14:31

Diên Chiểu thiền sư - 延沼禪師

896-973, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 2476 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/07/2012 11:28

Diệp Mộng Đắc - 葉夢得

15.00
1077-1148, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
7 bài thơ, 3741 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/12/2006 18:53

Duy Chính thiền sư - 唯正禪師

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1452 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/06/2016 04:44

Dư Tĩnh - 余靖

1000-1064, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1959 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/09/2018 16:25

Dương Bị - 楊備

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 2283 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/12/2007 17:41

Dương Huy Chi - 楊徽之

921-1000, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1758 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/06/2015 14:40

Dương Ức - 楊憶

974-1020, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 1895 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/09/2018 15:26

Trang trong tổng số 16 trang (156 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: