Xếp theo:

Trang trong tổng số 15 trang (146 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Chu Thục Chân - 朱淑真

25.00
?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
21 bài thơ, 6126 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 14:31

Diên Chiểu thiền sư - 延沼禪師

896-973, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1176 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/07/2012 11:28

Diệp Mộng Đắc - 葉夢得

15.00
1077-1148, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
7 bài thơ, 2013 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/12/2006 18:53

Duy Chính thiền sư - 唯正禪師

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 507 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/06/2016 04:44

Dư Tĩnh - 余靖

1000-1064, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 219 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/09/2018 16:25

Dương Bị - 楊備

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 1047 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/12/2007 17:41

Dương Huy Chi - 楊徽之

921-1000, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 569 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/06/2015 14:40

Dương Ức - 楊憶

974-1020, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 179 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/09/2018 15:26

Đạo Tiềm thiền sư - 道潛禪師

1043-1103, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1528 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/10/2013 20:38

Đằng Bạch - 滕白

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1049 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/12/2013 13:29

Trang trong tổng số 15 trang (146 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: