Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (175 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (1 bài)
Tạo ngày 18/04/2020 20:09 bởi tôn tiền tử
Chu thị 周氏 tức người con gái họ Chu, chưa rõ tên thật, là kỹ nữ ở Cổ Điền (nay thuộc Phúc Kiến) đời Tống Huy Tông. Nay còn 2 bài thơ.