Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ân Phu - 殷夫

33.67
1909-1931, Trung Quốc » Cận đại
6 bài thơ, 1 bài dịch, 3702 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/06/2008 00:25

Chu Tác Nhân - 周作人

15.00
1885-1967, Trung Quốc » Cận đại
1 bài thơ, 2940 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/06/2008 00:13

Cù Thu Bạch - 瞿秋白

15.00
1899-1935, Trung Quốc » Cận đại
7 bài thơ, 4167 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/05/2012 08:48

Đới Vọng Thư - 戴望舒

15.00
1905-1950, Trung Quốc » Cận đại
1 bài thơ, 3416 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/06/2008 01:45

Khang Bạch Tình - 康白情

1896-1945, Trung Quốc » Cận đại
2 bài thơ, 1406 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/06/2008 00:17

Liên Hoành - 連橫

1878-1936, Trung Quốc » Cận đại
11 bài thơ, 1045 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/03/2019 10:51

Liễu Á Tử - 柳亞子

1887-1958, Trung Quốc » Cận đại
2 bài thơ, 1358 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/06/2015 21:02

Lỗ Tấn - 鲁迅

164.62
1881-1936, Trung Quốc » Cận đại
81 bài thơ, 2 bài dịch, 24823 lượt xem, 7 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/06/2008 01:42

Lý Từ Minh - 李慈銘

1830-1894, Trung Quốc » Cận đại
2 bài thơ, 1469 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/09/2010 19:41

Tề Bạch Thạch - 齐白石

13.00
1863-1957, Trung Quốc » Cận đại
3 bài thơ, 3123 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/06/2008 00:09

Trang trong tổng số 2 trang (15 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: