Xếp theo:

Trang trong tổng số 15 trang (144 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ngô Triệu Khiên - 吳兆騫

1631-1684, Trung Quốc » Thanh
2 bài thơ, 244 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/04/2019 11:06

Nguỵ Nguyên - 魏源

1794-1857, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 226 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/05/2019 22:37

Nhan Nguyên - 顏元

1635-1704, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 744 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/08/2014 22:42

Ông Đồng Hoà - 翁同龢

1830-1904, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 1546 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/09/2008 18:28

Ông Phương Cương - 翁方綱

1733-1818, Trung Quốc » Thanh
2 bài thơ, 1606 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/09/2010 20:30

Phạm Đương Thế - 范當世

1854-1905, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 206 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/05/2019 08:58

Phan Đức Dư - 潘德輿

1785-1839, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 269 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/05/2019 21:55

Phàn Tăng Tường - 樊增祥

1846-1931, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 228 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/05/2019 23:09

Phan Tố Tâm - 潘素心

?-?, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 735 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/08/2014 21:34

Phật An pháp sư - 佛安法師

?-?, Trung Quốc » Thanh
2 bài thơ, 633 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/07/2017 07:35

Trang trong tổng số 15 trang (144 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: