Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 07/08/2014 09:40 bởi tôn tiền tử
Mâu Bảo Quyên 繆寶娟 tự San Như 珊如, sống vào cuối đời Thanh, người Thường Thục (đông nam Giang Tô), vợ Lý Chấn Bằng 李振鵬 người Ngô Huyện (Tô Châu, Giang Tô), tiến sĩ năm Quang Tự. Tác phẩm có tập thơ "Quyện tú ngâm thảo" 倦繡吟草.