Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 23/08/2014 22:53 bởi tôn tiền tử
Lý Xác 李确 vốn tên Thiên Thực 天植, tự Thế Sơ 潜初, Nhân Trọng 因仲, người Bình Hồ, đỗ cử nhân năm Quý Dậu đời vua Sùng Trinh nhà Minh. Tác phẩm có "Thận viên thi tập" 蜃園詩集.