Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 06/08/2014 09:46 bởi tôn tiền tử
Mộ Xương Quế 慕昌溎 tự Thọ Thuyên 壽荃, người Bồng Lai, Sơn Đông cuối đời Thanh, con gái của Mộ Vinh Cán 慕榮幹 làm việc ở Hàn lâm viện. Bà là hôn thê của cử nhân Trương Nguyên Lai 張元來 người Nam Bì (Thương Châu, Hà Bắc). Trương Nguyên Lai bệnh chết, bà tự tử chết theo. Tác phẩm còn để lại Cổ Dư Hương các di thi 古餘薌閣遺詩.