Gió tây bỗng dưng nổi lớn
Tiếng thu vang động vạn cành
Nhớ em nhiều không ngủ được
Ca dài không hết tình xanh
Đôi cánh mọc như nguyện ước
Về đông cưỡi gió bay nhanh
Cách xa nhỏ to tâm sự
Đêm sâu bên chén rượu lành

tửu tận tình do tại