53.80
23 bài thơ
Tạo ngày 04/09/2008 15:15 bởi sabina_mller, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/09/2008 19:15 bởi Vanachi
Tập thơ Tôi giàu đôi mắt (NXB Văn học, 1970).