Anh ước đôi ta có con
Con giống em đẹp nhìn không chán
Giống đôi mắt, giống hình gương trán,
Con mang tình xán lạn đôi ta.

Con giống em, con cũng giống cha
Giống cái mũi thật thà thẳng sống,
Nhìn gần giống, trông xa cũng giống,
Cũng mái đầu dợn sóng Quy Nhơn.

Nhưng con ta nó giống em hơn
Giống đi đứng, nghĩ suy, ăn nói,
Duy chẳng giống cái nư khi dỗi,
Lúc em hờn, trời cũng phải thua.

*

Muốn hoà kẽ tóc với chân tơ,
Muốn thịt xương ta nở vạn mùa.
Em hỡi! Đứa con tình ái ấy
Tình yêu chưa đã, mến chưa bưa”.


1966

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]