Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 22:04

Bảy triệu tấn đất mới lấy được một triệu tấn than
Bãi thải mênh mông lổng chồng những hòn than giả.
Lên xuống những đường tàu sáu tầng vất vả;
Trăm xe rộn ràng; ba nghìn thợ là ong.

Những vỉa than dày mười lăm thước xuống xa,
Vỉa mỏng nhất cũng được là bốn thước.
Nhưng vỉa dối chỉ mười phân bôi bác,
Không máy nào xúc được vỉa gầy ve.

Mưa: lầy; nắng: bụi; rét: tê;
Bài Than Cọc Sáu lắng nghe tinh thần.
Thơ ơi! Quặng thải muôn lần,
Biết bao giờ mới ra vần kim cương?


2-6-1967

Nguồn: Xuân Diệu, Tôi giàu đôi mắt, NXB Văn học, 1970