Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 21:34

Kính tặng Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Giàu đôi con mắt của ta,
Nhìn trăng, trăng nở, nhìn hoa, hoa cười.
Hai con ngươi của cuộc đời
Là tìm ngay thẳng như trời thanh cao;
Là hồn chân lý sáng sao,
Mặc bao dông tố, dù bao tháng ngày.

Giàu đôi con mắt, đôi tay,
Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm.
Hai con mắt mở, ta nhìn
Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời;
Rộng như lòng mẹ đưa nôi,
Lại say đắm mãi như người tình nhân...

Trời sinh con mắt là gương,
Chiếu tan ma quỷ, nhìn xuyên quân thù;
Hãy còn ngàn kiếp âm u
Muốn bao trùm, đặng dìm sâu cuộc đời!
Giàu đôi con mắt, ta ơi!
Đêm canh không mỏi, ngày soi chẳng tà.

*

Giàu đôi con mắt - đôi ta
Mến yêu vô hạn, lặng mà nhìn nhau.


19-8, 2-9-1967

Nguồn: Xuân Diệu, Tôi giàu đôi mắt, NXB Văn học, 1970