Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Hạng Vũ (20)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/07/2014 15:37

詠項羽

北伐雖全趙,
東歸不王秦。
空歌拔山力,
羞作渡江人。

 

Vịnh Hạng Vũ

Bắc phạt tuy toàn Triệu,
Đông quy bất vương Tần.
Không ca bạt sơn lực,
Tu tác độ giang nhân.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Đánh lên bắc cứu toàn nước Triệu
Trở về đông không làm vua Tần
Sức bạt núi hát chi vô ích
Nên qua sông để dấy lại quân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hành quân bắc bảo toàn nước Triệu
Rút về đông từ chối Tần vương
Bạt sơn cử đỉnh đường đường
Cúi đầu làm kẻ dân thường bến sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đánh bắc cứu toàn nước Triệu xong,
Không xưng Tần đế trở về đông.
Bạt sơn cử đỉnh chi vô ích,
Cứ dấy lại quân nên vượt sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cứu toàn Triệu đánh bắc xong,
Về đông quân rút không xưng vương Tần.
Bạt sơn cử đỉnh ai gần,
Vượt sông nên dấy quân, thần, bá vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời