17/01/2021 05:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Hạng Vũ
詠項羽

Tác giả: Vu Quý Tử - 于季子

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/07/2014 15:37

 

Nguyên tác

北伐雖全趙,
東歸不王秦。
空歌拔山力,
羞作渡江人。

Phiên âm

Bắc phạt tuy toàn Triệu[1],
Đông quy bất vương Tần.
Không ca bạt sơn lực,
Tu tác độ giang nhân[2].

Bản dịch của Trần Đông Hải

Đánh lên bắc cứu toàn nước Triệu
Trở về đông không làm vua Tần
Sức bạt núi hát chi vô ích
Nên qua sông để dấy lại quân
[1] Hạng Vũ đem quân lên bắc đánh quân Tần tại Cự Lộc cứu nước Triệu.
[2] Khi chiếm được nước Tần, Hạng Vũ không xưng vương (tại Quan Trung, đất Tần), chỉ phong vương tước cho 18 lộ chư hầu rồi kéo quân về đông, đóng đô tại Bành Thành thuộc đất Sở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Quý Tử » Vịnh Hạng Vũ