Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2009 21:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/02/2009 06:30

長安遇馮著

客從東方來,
衣上灞陵雨。
問客何為來,
采山因買斧。
冥冥花正開,
颺颺燕新乳。
昨別今已春,
鬢絲生幾縷。

 

Trường An ngộ Phùng Trứ

Khách tòng đông phương lai,
Y thượng Bá Lăng vũ.
Vấn khách hà vị lai,
Thái Sơn nhân mãi phủ.
Minh minh hoa chính khai,
Dương dương yến tân nhũ.
Tạc biệt kim dĩ xuân,
Mấn ty sinh kỷ lũ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Phương đông, khách mới về
Mưa Bá Lăng dính áo
Hỏi khách đến làm chi
Vào chợ núi sắm búa
Nơi vắng hoa nở oà
Xập xoè yến dựng tổ
Mới đấy mà đã xuân
Tóc bạc thêm nhiều thế


Nguồn: 300 bài thơ Đường, Ngô Văn Phú dịch, NXB Văn học, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Khách ở phương đông về
Bá Lăng mua áo lụa
Hỏi khách tới làm chi
Rằng đẵn cây mua búa
Hoa mới nở um tùm
Én còn non nhảy múa
Biệt qua, nay đã xuân
Mái tóc vài sợi úa


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Phương đông, khách đến nơi đây,
Bá Lăng mưa ướt còn đầy áo kia.
Hỏi rằng: Khách đến làm chi?
Khách thưa: Mua búa đem về đốn cây.
Mịt mờ, hoa mới nở đầy,
Vù vù én tập, chuyền cây rộn ràng.
Mới chia tay, đã Xuân sang,
Tóc mai thêm bạc, trông càng giống tơ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khách từ phương đông lại
Áo ướt mưa Bá Lăng
Hỏi khách vì sao đến
Mua búa đốn cây rừng
Én non đùa nhảy múa
Hoa tươi nở um tùm
Tóc úa thêm đôi sợi
Biệt qua ngày lại xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách vừa từ phía đông thẳng tới
Trên áo còn mưa gội Bá Lăng
Hỏi sao mà tới hả chàng
Mua rìu đẵn củi tiện đường qua đây
Hoa đang nở tươi đầy mọi chốn
Chim én non từ tốn tập bay
Mới vừa xuân trước chia tay
Vài làn tóc bạc xuân nay ra rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời