酬郭給事

洞門高閣靄餘輝,
桃李陰陰柳絮飛。
禁裏疏鐘官舍晚,
省中啼鳥吏人稀。
晨搖玉佩趨金殿,
夕奉天書拜瑣闈。
強欲從君無那老,
將因臥病解朝衣。

 

Thù Quách cấp sự

Động môn cao các ái dư huy,
Đào lý âm âm liễu nhứ phi.
Cấm lý sơ chung quan xá vãn,
Tỉnh trung đề điểu lại nhân hy.
Thần dao ngọc bội xu kim điện,
Tịch phụng thiên thư bái toả vi.
Cưỡng dục tòng quân vô na lão,
Tướng nhân ngoạ bệnh giải triều y.

 

Dịch nghĩa

Cửa thâm sâu vào lầu cao ngất mù mịt được ơn sủng của vua
Đào lý um tùm, liễu nhứ bay cùng
Nghe tiếng chuông vừa ngân nga là biết vệ môn trời đã tối
Trong chỗ trung thư tỉnh tiếng chim kêu, không còn mấy người sai dịch
Buổi sáng đeo ngọc bội đến chầu ở kim điện
Tối lại thụ vua ban chiếu thư bái lĩnh ở cung môn
Muốn cố gắng theo sau ông khổ giờ đã già lão
Muốn bị bệnh đi nằm phải thay áo triều phục


Cấp sự: một chức quan thuộc môn hạ tỉnh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Hữu Nam

Ánh dương leo lắt lầu cao
Lơ thơ tơ liễu, mận đào rung rinh
Nhà quan cung cấm vắng tanh
Sảnh đường tĩnh mịch lạnh tanh chim gù
Buổi sáng đeo ngọc chầu vua
Buổi chiều thánh chỉ đem ra tuyên truyền
Những toan theo gót người hiền
Lực già chẳng chịu một niềm tòng tâm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cửa lầu cao còn vương nắng tắt
Đào mận râm, phơ phất liễu bay
Chuông ngân báo hiệu cuối ngày
Trong triều quan lại còn vài ra sau
Sáng đeo ngọc tới chầu kim điện
Chiều ra về bái lạy cửa son
Tuổi già nên khó theo ông
Nhân đang có bệnh xin hoàn triều y.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gác cao cửa thẩm sáng lờ mờ
Đào mận bóng râm liễu phất phơ.
Cung cấm chuông reo quan hết việc
Sảnh đường chim hót lại lơ thơ.
Sáng đeo dây ngọc chầu kim điện
Chiều bái cửa son nhận chiếu thư.
Cũng muốn theo ông nhưng sức lão
Bệnh đau trả áo có nguyên do.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ơn vua cửa rộng lầu cao,
Um tùm táo lý, liễu đào phất phơ.
Tiếng chuông ngân trời tối mờ,
Trong trung thư tĩnh không người để sai.
Buổi mai đeo ngọc chầu ngai,
Chiếu thư tối lĩnh bái ngoài cung môn.
Đã già giờ khó theo ông,
Đi nằm khi bệnh phải không áo triều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ơn vua hưởng cửa sâu lầu cao,
Đào lý um tùm phất liễu bay.
Cung cấm chuông ngân trời đã tối,
Trung thư chim hót chẳng người sai.
Buổi mai đeo ngọc chầu kim điện
Tối thụ chiếu thư bái lĩnh cung,
Giờ đã già rồi theo lão khổ,
Đi nằm muốn bệnh áo triều thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời