27/01/2022 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Quách cấp sự
酬郭給事

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 17:51

 

Nguyên tác

洞門高閣靄餘輝,
桃李陰陰柳絮飛。
禁裏疏鐘官舍晚,
省中啼鳥吏人稀。
晨搖玉佩趨金殿,
夕奉天書拜瑣闈。
強欲從君無那老,
將因臥病解朝衣。

Phiên âm

Động môn cao các ai dư huy,
Đào lý âm âm liễu nhứ phi.
Cấm lý sơ chung quan xá vãn,
Tỉnh trung đề điểu lại nhân hy.
Thần dao ngọc bội xu kim điện,
Tịch phụng thiên thư bái toả vi.
Cưỡng dục tòng quân vô na lão,
Tướng nhân ngoạ bệnh giải triều y.

Dịch nghĩa

Cửa thâm sâu vào lầu cao ngất mù mịt được ơn sủng của vua
Đào lý um tùm, liễu nhứ bay cùng
Nghe tiếng chuông vừa ngân nga là biết vệ môn trời đã tối
Trong chỗ trung thư tỉnh tiếng chim kêu, không còn mấy người sai dịch
Buổi sáng đeo ngọc bội đến chầu ở kim điện
Tối lại thụ vua ban chiếu thư bái lĩnh ở cung môn
Muốn cố gắng theo sau ông khổ giờ đã già lão
Muốn bị bệnh đi nằm phải thay áo triều phục

Bản dịch của Dương Hữu Nam

Ánh dương leo lắt lầu cao
Lơ thơ tơ liễu, mận đào rung rinh
Nhà quan cung cấm vắng tanh
Sảnh đường tĩnh mịch lạnh tanh chim gù
Buổi sáng đeo ngọc chầu vua
Buổi chiều thánh chỉ đem ra tuyên truyền
Những toan theo gót người hiền
Lực già chẳng chịu một niềm tòng tâm
Cấp sự: một chức quan thuộc môn hạ tỉnh.
Nguồn: Tuyển tập Thơ Đường (tập 2), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Thù Quách cấp sự