山中寄諸弟妹

山中多法侶,
禪誦自為群。
城郭遙相望,
唯應見白雲。

 

Sơn trung ký chư đệ muội

Sơn trung đa pháp lữ,
Thiền tụng tự vi quần.
Thành quách dao tương vọng,
Duy ưng kiến bạch vân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Trong núi nhiều bạn đạo,
Thiền tụng quây quần chung.
Giữa thành như trông ngóng,
Chỉ thấy mây trắng vương.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, tr. 81, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Núi sâu nhiều khách đạo,
Thiền tụng tự quây quần.
Thành quách xa cùng ngóng,
Chỉ trông mây trắng vần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Trong rừng nhiều bạn đạo
Tụng thiền tự họp nhau
Cùng ngóng xa thành quách
Chỉ thấy mây trắng màu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong non nhiều bè bạn
Tụng niệm thiền quây quần
Thành quách xa trông ngóng
Chỉ thấy làn bạch vân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong núi nhiều bạn cùng tu đạo
Thiền tụng kinh tự bảo nhau cùng
Từ xa nhìn thấy thị thành
Nhưng ưa mây trắng vương quanh núi này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong non nhiều bạn đạo tu,
Quây quần thiền tụng chung vui hài hoà.
Giữa thành trông ngóng tin nhà,
Chỉ nhìn mây trắng vương qua núi này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trong núi nhiều bạn tu hành
Cùng nhau niệm phật tụ thành đệ huynh
Thành trì xa ngóng các em
Chỉ ưng mây trắng như xem cuộc đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời