金屑泉

日飲金屑泉,
少當千餘歲。
翠鳳翔文螭,
羽節朝玉帝。

 

Kim tiết tuyền

Nhật ẩm kim tiết tuyền,
Thiểu đương thiên dư tuế.
Thuý phụng tường văn ly,
Vũ tiết triều ngọc đế.

 

Dịch nghĩa

Nếu hằng ngày uống nước suối bột vàng,
Chí ít cũng sống tới ngàn tuổi.
Có phượng biếc cùng rồng vằn tới đón,
Đội mũ lông chim vào chầu ngọc đế.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ngày uống suối bột vàng,
Ngàn tuổi sống như thường.
Phụng xanh vờn rồng tía,
Lông vẩy triều đế vương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày thường uống suối khoáng vàng,
Như thường sức khoẻ tuổi ngàn sống dư.
Phụng xanh rồng giỡn vẻ như,
Đốt lông tư thế chầu vua Ngọc hoàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày uống suối vàng vụn,
Ngàn năm sống là thường.
Ly vằn cùng phượng tía,
Lông vẩy chầu đế vương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngày ngày uống mạt vàng nước suối
Sống ít ra cũng quá ngàn năm
Giao long phượng biếc lượn quanh
Mũ lông triều kiến ngọc hoàng lễ nghi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời