31/03/2023 19:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim tiết tuyền
金屑泉

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/11/2013 15:36

 

Nguyên tác

日飲金屑泉,
少當千餘歲。
翠鳳翔文螭,
羽節朝玉帝。

Phiên âm

Nhật ẩm kim tiết tuyền,
Thiểu đương thiên dư tuế.
Thuý phụng[1] tường văn ly,
Vũ tiết[2] triều ngọc đế.

Dịch nghĩa

Nếu hằng ngày uống nước suối bột vàng,
Chí ít cũng sống tới ngàn tuổi.
Có phượng biếc cùng rồng vằn tới đón,
Đội mũ lông chim vào chầu ngọc đế.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ngày uống suối bột vàng,
Ngàn tuổi sống như thường.
Phụng xanh vờn rồng tía,
Lông vẩy triều đế vương.
Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006
[1] Tương truyền là vật kéo xe của Tây Vương Mẫu.
[2] Trang sức lông chim, chỉ tiên nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Kim tiết tuyền