渡河到清河作

汎舟大河裏,
積水窮天涯。
天波忽開拆,
郡邑千萬家。
行復見城市,
宛然有桑麻。
迴瞻舊鄉國,
淼漫連雲霞。

 

Độ hà đáo Thanh Hà tác

Phiếm chu đại hà lý,
Tích thuỷ cùng thiên nhai.
Thiên ba hốt khai sách,
Quận ấp thiên vạn gia.
Hành phục kiến thành thị,
Uyển nhiên hữu tang ma.
Hồi chiêm cựu hương quốc,
Diễu mạn liên vân hà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Thuyền lượt giữa sông rộng
Chân trời nước bao la
Sóng lớn chợt đổ đến
Làng thông ngàn vạn nhà
Vừa chợt thành thị hiện
Hốt nhiên ngàn dâu qua
Quay đầu trông cố quận
Mờ mịt khói mây sa


Nguồn: Vũ Thế Ngọc, Vương Duy chân diện mục, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền xuôi sông rộng dập dềnh
Bồng bềnh con nước mông mênh chân trời
Ngàn trùng sóng vỗ liên hồi
Làng thôn bao mấy bóng phơi muôn nhà
Thị thành vừa mới hiện ra
Ngàn dâu phút chốc vượt qua dưới thuyền
Ngoảnh đầu cố quận ngắm xem
Mây sa mù mịt khôn ngăn nỗi sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Thuyền buông giữa sông cả
Nước lớn chấm chân trời
Sóng gió chợt lớp lớp
Xóm làng kìa nơi nơi
Rồi thành rồi chợ nữa
Cả ruộng cả dâu gai
Ngoảnh lại nhìn quê cũ
Mênh mang mây giáng phơi


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rong chơi thuyền trên dòng sông lớn
Tới góc trời chưa đến bao giờ
Sóng trời bỗng hé mở ra
Quận đường xã ấp vạn nhà đông vui
Rồi thành thị sáng ngời sinh hoạt
Nương dâu xanh vườn ngát mè thơm
Hướng về quê cũ ngóng xem
Mơ màng mây ráng chiều liền mênh mông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền buông sông rộng bao la,
Bồng bềnh con nước lớn ra chân trời.
Chợt bùng lớp sóng gió khơi,
Xóm làng đất nước nơi nơi vạn nhà.
Rồi thành rồi chợ hiện ra,
Dâu gai ruộng lúa vượt qua con thuyền
Ngoảnh về quê cũ nhìn xem,
Mênh mang mây giáng khơi thêm mối sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời