28/01/2023 20:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ hà đáo Thanh Hà tác
渡河到清河作

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/11/2013 15:14

 

Nguyên tác

汎舟大河裏,
積水窮天涯。
天波忽開拆,
郡邑千萬家。
行復見城市,
宛然有桑麻。
迴瞻舊鄉國,
淼漫連雲霞。

Phiên âm

Phiếm chu đại hà lý,
Tích thuỷ cùng thiên nhai.
Thiên ba hốt khai sách,
Quận ấp thiên vạn gia.
Hành phục kiến thành thị,
Uyển nhiên hữu tang ma.
Hồi chiêm cựu hương quốc,
Diễu mạn liên vân hà.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Thuyền lượt giữa sông rộng
Chân trời nước bao la
Sóng lớn chợt đổ đến
Làng thông ngàn vạn nhà
Vừa chợt thành thị hiện
Hốt nhiên ngàn dâu qua
Quay đầu trông cố quận
Mờ mịt khói mây sa
Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Độ hà đáo Thanh Hà tác