登辨覺寺

竹徑從初地,
蓮峰出化城。
窗中三楚盡,
林上九江平。
軟草承趺坐,
長松響梵聲。
空居法雲外,
觀世得無生。

 

Đăng Biện Giác tự

Trúc kính tòng sơ địa,
Liên phong xuất Hoá Thành.
Song trung tam Sở tận,
Lâm thượng cửu giang bình.
Nhuyễn thảo thừa phu toạ,
Trường tùng hưởng Phạm thanh.
Không cư pháp vân ngoại,
Quán thế đắc vô sinh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Lối trúc đến đất phẳng,
Núi Sen biến Hoá Thành.
Trong cửa tan ba Sở,
Trên rừng lặng chín sông.
Cỏ mềm ngồi kiết toạ,
Tùng cao vang tiếng kinh.
Không cư, ngoài mây Pháp,
Quán thế, vượt tử sinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Men theo lối trúc đất ghềnh
Ra khỏi Hóa Thành hướng đỉnh hoa sen
Ba phen nước Sở tác tan
Chín con sông rộng khơi nguồn rừng cây
Ngồi thiền chân vướng cỏ mây
Yên bình vọng lại đâu đây tiếng tùng
Mây trời dừng gót từng không
Ngẫm suy muôn vật luỵ vòng tử sinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Men theo lối trúc hoang sơ
Hoá Thành rời khỏi hướng về Liên Phong
Ngoài song Tam Sở hút nhìn
Chín sông vời vợi trên rừng ngắm xem
Cỏ mềm quấn chỗ ngồi thiền
Tùng reo văng vẳng tiếng kinh đang cầu
Ngoài mây muôn pháp nhuộm mầu
Tử sinh muốn vượt phải mau sửa mình

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất hoang sơ men theo lối trúc
Rời Hoá Thành nhắm trực núi Liên
Qua song thấy Tam Sở miền
Trên rừng chín khúc sông liền chảy êm
Trên cỏ mịn ngồi thiền tĩnh lặng
Thông cao reo văng vẳng tiếng kinh
Ngoài mây sống vắng một mình
Ngẫm đời chứng quả vô sinh tuyệt vời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đất hoang lối trúc xinh
Ngọn Liên ngoài Hoá Thành.
Qua song thấu Tam Sở
Chín sông chảy lình bình
Ngồi thiền trên cỏ mịn
Tâm đạo gởi mây lành
Tiếng Kinh thông reo rắt
Thoát đời đạt vô sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lối tre đến đất hoang sơ,
Hoá Thành ra khỏi xa mờ Núi Sen.
Cửa trong Tam Sở thấy miền,
Chín sông rừng thẳm chảy liền lặng êm.
Ngồi trên kiết toạ cỏ mềm,
Tùng cao vang tiếng kinh thêm an hoà.
Không cư mây ngoại pháp toà,
Muôn ngàn quán thế vượt ngoài tử sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời