26/05/2024 05:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Biện Giác tự
登辨覺寺

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2007 20:51

 

Nguyên tác

竹徑從初地,
蓮峰出化城。
窗中三楚盡,
林上九江平。
軟草承趺坐,
長松響梵聲。
空居法雲外,
觀世得無生。

Phiên âm

Trúc kính tòng sơ địa,
Liên phong xuất Hoá Thành.
Song trung tam Sở tận,
Lâm thượng cửu giang bình.
Nhuyễn thảo thừa phu toạ,
Trường tùng hưởng Phạm thanh.
Không cư pháp vân ngoại,
Quán thế đắc vô sinh.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Lối trúc đến đất phẳng,
Núi Sen biến Hoá Thành.
Trong cửa tan ba Sở,
Trên rừng lặng chín sông.
Cỏ mềm ngồi kiết toạ,
Tùng cao vang tiếng kinh.
Không cư, ngoài mây Pháp,
Quán thế, vượt tử sinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Đăng Biện Giác tự