25.00
62 bài thơ
Tạo ngày 07/05/2008 19:18 bởi Biển nhớ, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 17/07/2010 22:13 bởi karizebato
Tập thơ Cành mai trắng mộng của Vũ Hoàng Chương gồm hai phần Thi phẩm (34 bài) và Nhị thập bát tú (28 bài) do nguyệt san Văn uyển, Saigon, ấn hành tháng 11-1968.

 

Thi phẩm

Nhị thập bát tú