Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 23:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 00:06

Sáu chục thành nghiêng đón Nữ vương,
Em theo chị... cũng gái phi thường!
Một phen bóng ngọc nhòa sông Cấm,
Nước Việt hai vầng đẹp mãi gương.