15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 23:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 00:11

Người giết người xong chạy tức thì
Mồi ngon chẳng gặm chẳng mang đi.
Rừng sâu cọp đói nhìn kinh ngạc...
Đảo mắt gầm lên, không hiểu chi!