Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 23:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 00:07

Sóng một cao dần, đất một xa...
Mong gì gửi xác lại quê cha!
Nhìn nhau chẳng dám cùng rơi lệ;
E nước tràn lên ngập mái nhà.