Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 09/05/2008 00:06

Long-thành đâu nhỉ?  Phượng-thành mô?
Lê, Nguyễn: hai giòng lệ cố đô!
Lệ chảy... chảy xuôi... tràn bến Nghé;
Giật mình! Nam hải sóng lô xô...