02/12/2020 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường xa nghĩ nỗi...

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:50

 

Long-thành đâu nhỉ?  Phượng-thành mô?
Lê, Nguyễn: hai giòng lệ cố đô!
Lệ chảy... chảy xuôi... tràn bến Nghé;
Giật mình! Nam hải sóng lô xô...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Đường xa nghĩ nỗi...