15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 09/05/2008 00:06

Hai phương đào mãi xuống bề sâu,
Hai kẻ lưu đày bỗng gặp nhau
Ở điểm sáng chưng, lòng Trái Đất;
Cơn cười nẩy lửa vết thương đau.