Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 23:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 00:10

Nổi gió thu lên ngọn kiếm dài;
Vàng đâu bén tiếng, sắt đeo đai...
Non cao nước chảy không cần biết
Còn có bao giờ ai khóc ai!