Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 23:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 00:07

Phong ba vừa mới tạnh dư âm,
Vút cánh "hồng" bay, đạn réo ầm.
Người cứu người, sao người nỡ hại?
Vô tình cho đến bao còn "tâm"!