24.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 23:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 00:10

Siết cánh mài cho sắc tiếng dao,
Đêm đêm dế chém loạn trời sao...
Ngoài khơi Trái Đất, phi thuyền lạ
E đứt đường bay, chẳng dám vào.