Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 22:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 18/07/2010 00:19

Con nước con trăng đôi mắt Nhạc
Chiều Phi Uyên các
Đêm gác Bay Uyên...
Trăng nước... ôi thơ tạc rượu nguyền!
Cớ sao lếch thếch gối hàn huyên?
Thơ mang hận núi treo đầy bức
Rượu ngấm hờn sông chở nặng thuyền

Lửa đạn băm nhừ tới bóng
Cầm tâm đành phó mặc
Gió bụi tiếng ca xuyên
Kéo tay thệ thủy liều trôi ngược
May có gương lồng mặt trạng nguyên...
Ôm cành chết rũ đôi hàn tước
Ai hay nghiệp khởi từ duyên!
Cỏ gà chưa nát
Còn ngọc còn sương ngậm hạt
Mời chân sáo đá mỏ vành khuyên

Cây Đa xõa tóc Cửa Quyền
Nổi cuồng phong sợi độc huyền tay ai?


Sài-đô, 1968