江邊柳

嫋嫋古堤邊,
青青一樹煙。
若為絲不斷,
留取繫郎船。

 

Giang biên liễu

Niệu niệu cổ đê biên,
Thanh thanh nhất thụ yên.
Nhược vi ty bất đoạn,
Lưu thủ hệ lang thuyền.

 

Dịch nghĩa

Thước tha bên con đê cổ,
Xanh xanh một cây (liễu như) khói.
Giá mà tơ liễu không đứt,
Thì giữ lấy để buộc thuyền chàng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Bên đê cổ tha thướt,
Liễu như vòm khói xanh.
Giá mà tơ chẳng đứt,
Giữ lấy buộc thuyền anh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đê xưa, liễu rũ mơ màng,
Trông như khói biếc một làn vút lên.
Giá mà tơ liễu cũng bền,
Thì em giữ lấy buộc thuyền tình quân.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Tha thướt bên đê cổ,
Mơ màng giữa khói xanh.
Tơ con mà chẳng đứt,
Đã lấy buộc thuyền anh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên đê cổ liễu buông tha thướt
Dáng mơ hồ xanh mướt khói sương
Phải chi bền sợi tơ vương
Em đà dùng chúng níu xuồng chàng đi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thướt tha đứng cạnh đê xưa
Liễu xanh khói biếc tựa đưa lên trời
Liễu tơ như chẳng đứt rời
Thuyền chàng em buộc khỏi dời đi đâu

45.00
Trả lời