宮人斜

幾多紅粉委黃泥,
野鳥如歌又似啼。
應有春魂化為燕,
年來飛入未央棲。

 

Cung nhân tà

Kỷ đa hồng phấn uỷ hoàng nê,
Dã điểu như ca hựu tự đề.
Ưng hữu xuân hồn hoá vi yến,
Niên lai phi nhập Vị Ương thê.


Cung nhân tà là nghĩa địa chôn các cung nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Đã bao hồng phấn lấp dưới bùn
Như ca như khóc lũ chim rừng
Hồn xuân mong hoá thành cánh yến
Năm sau bay đậu Vị Ương cung

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phấn hồng bao kẻ bùn vùi
Chim rừng như xót thương người khóc than
Hồn xuân mong hoá cánh chim
Vị Ương cung trở lại tìm, năm sau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhiều hồng nhan bùn vàng phó thác
Tiếng chim rừng như hát như than
Hồn xuân hoá én phép thần
Vị Ương làm tổ ngày xuân bay vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời