75.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
8 bài trả lời: 7 bản dịch, 1 thảo luận
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 23:40

頓省

斷知空有不相差,
生死原從一派波。
昨夜月明今夜月,
新年花發故年花。
三生倏忽真風燭,
九界循環是蟻磨。
或問如何為究竟,
摩訶般若薩婆訶。

 

Đốn tỉnh

Đoán tri không hữu bất tương sa (sai),
Sinh tử nguyên tòng nhất phái ba.
Tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt,
Tân niên hoa phát cố niên hoa.
Tam sinh thúc hốt chân phong chúc,
Cửu giới tuần hoàn thị nghĩ ma.
Hoặc vấn như hà vi cứu cánh,
Ma-ha bát nhã tát-bà-ha.

 

Dịch nghĩa

Đoán biết rằng “không” và “có” không cách nhau lắm,
Sống và chết vốn từ một đợt sóng.
Trăng sáng đêm qua vẫn là trăng đêm nay,
Hoa nở năm mới cũng là hoa năm cũ.
Ba sinh thấm thoắt thực như ngọn đuốc trong gió,
Chín cõi tuần hoàn, giống như cái kiến bò trên miệng cối xay bột.
Có người hỏi thế nào là cứu cánh,
Thì ta bảo “Ma-ha bát-nhã, tát-bà-ha”.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Biết rằng “không”, “có” chẳng cách xa,
“Sống”, “chết” nguyên từ đợt sóng ra.
Trăng rọi tối nay: trăng tối trước,
Hoa cười năm mới: hoa năm qua.
Ba sinh: gió thổi, đuốc loè tắt,
Chín cõi: cối vần, kiến nhẩn nha.
Muốn hỏi thế nào là cứu cánh,
Ma-ha bát nhã, tát-bà-ha!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Biết chắc có-không là chẳng khác
Sống chết như sông một nguồn ra
Vẫn trăng đêm qua đêm nay sáng
Hoa năm trước nở hoa năm qua
Ba đời chớp mắt đèn trước gió
Chín cõi tuần hoàn chẳng lối ra
Người hỏi thế nào sang cõi Phật
Tuệ cao tu niệm Tát-bà-ha

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biết chắc ''có'', ''không'' chẳng cách xa
Tử sinh: bọt sóng thảy thôi mà
Hoa cười năm mới: hoa năm trước
Trăng tỏ đêm này: trăng tối qua
Thấm thoát ba sinh dường đuốc loé
Tuần hoàn chín cõi kiến lê la
Cứu cánh thế nào như muốn hỏi
Ma ha bát nhã tát bà ha!

45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Biết rằng không, có, chẳng sai a
Sống chết, nguyên cùng đợt sóng ra
Trăng sáng hôm nay, trăng bữa trước
Hoa về năm mới, hoa năm qua
Ba sinh, thấp thoáng đèn nơi gió
Chín cõi, xoay vần chẳng lối ra
Nếu hỏi, thế nào là cứu cánh
Ma-ha bát nhã tát-bà-ha.

Nếu hỏi, thế nào là cứu cánh
Vô biên trí tuệ, thoát Ta-bà.

Nhất Nguyên
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Cửu Giới

Cửu giới ở đây nên được hiểu là 6 đường: Thiên; Nhân; Atula; Ngạ quỷ; Súc sinh; Địa ngục trong 3 cõi: Dục giới; Sắc giới và Vô sắc giới thì hợp lý hơn vì hàng Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đã có lối ra rồi ko còn là hình ảnh kiến bò quanh miệng cối xay nữa.

Nhất Nguyên
44.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đoán rằng “không” “có” chẳng vời xa,
”Sống” “chết” vốn từ đợt sóng ra.
Trăng sáng đêm nay: đêm nguyệt trước,
Hoa đang nở tới: nở hoa qua.
Ba sinh thấm thoắt, đèn trong gió,
Chín cõi xoay vần, chẳng lối ra.
Người hỏi thế nào là cứu cánh,
“Ma-ha bát-nhã, tát-bà-ha”.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Đoán rằng Không Hữu chẳng khác nhau
Sanh tử vốn từ mạch sóng xao.
Trăng sáng tối qua, nay trăng sáng
Hoa cười năm mới, năm cũ hoa.
Ba đời nhanh chóng, gió đùa đuốc
Chín cõi xoay vần, kiến bò quanh.
Hoặc hỏi thế nào là cứu kính
Ma-ha Bát-nhã Tát-bà-ha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thanh

Đoán biết Có, Không chẳng khác mà
Tử sinh theo mạch sóng tuôn xa
Đem qua trăng sáng, đêm nay sáng
Năm cũ hoa cười, năm mới ra
Chín cõi xoay vần, vòng kiến chạy
Ba đời nhanh chóng, gió đèn qua
Hoặc hỏi thế nào là cứu cánh?
Ma Ha Bát Nhã Tát Bà Ha.


Chú thích của Dịch giả: Ma Ha Bát Nhã tát bà ha, tiếng Phạn là Mahā-prajñā svāhā mang ý nghĩa là quyết định thành tựu Đại Trí Tuệ nên có thể dịch câu này là: Quyết thành Đại Tuệ hưởng an hoà

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời