28/11/2021 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đốn tỉnh
頓省

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 23:40

 

Nguyên tác

斷知空有不相差,
生死原從一派波。
昨夜月明今夜月,
新年花發故年花。
三生倏忽真風燭,
九界循環是蟻磨。
或問如何為究竟,
摩訶般若薩婆訶。

Phiên âm

Đoán tri khong hữu bất tương sa (sai),
Sinh tử nguyên tòng nhất phái ba.
Tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt,
Tân niên hoa phát cố niên hoa.
Tam sinh[1] thúc hốt chân phong chúc,
Cửu giới[2] tuần hoàn thị nghĩ ma.
Hoặc vấn như hà vi cứu cánh[3],
Ma-ha bát nhã[4] tát-bà-ha[5].

Dịch nghĩa

Đoán biết rằng “không” và “có” không cách nhau lắm,
Sống và chết vốn từ một đợt sóng.
Trăng sáng đêm qua vẫn là trăng đêm nay,
Hoa nở năm mới cũng là hoa năm cũ.
Ba sinh thấm thoắt thực như ngọn đuốc trong gió,
Chín cõi tuần hoàn, giống như cái kiến bò trên miệng cối xay bột.
Có người hỏi thế nào là cứu cánh,
Thì ta bảo “Ma-ha bát-nhã, tát-bà-ha”.

Bản dịch của Huệ Chi

Biết rằng "không", "có" chẳng cách xa,
"Sống", "chết" nguyên từ đợt sóng ra.
Trăng rọi tối nay: trăng tối trước,
Hoa cười năm mới: hoa năm qua.
Ba sinh: gió thổi, đuốc loè tắt,
Chín cõi: cối vần, kiến nhẩn nha.
Muốn hỏi thế nào là cứu cánh,
Ma-ha bát nhã, tát-bà-ha!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[1] Nhà Phật thuyết đời sống của chúng sinh trong ba cõi Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới còn phải trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. Cũng có thể hiểu ba sinh ở đây là đời sống của chúng sinh diễn biến trong ba thời: Quá khứ, Hiện tại, Vị lai.
[2] Là thập giới trừ cõi Phật, gồm Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, Atula, Nhân, Thiên, Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát.
[3] Thuật ngữ Phật giáo là chí cực, là cảnh giới tối cao tức cõi Phật.
[4] Là đại trí tuệ.
[5] Câu niệm trong kinh Đại Bi với ý nghĩa Thành tựu, Cát tường, Viên tịch (với ý nghĩa công đức hoàn toàn viên mãn, đức hạnh đạt tột đỉnh), Tức tai (mọi tai nạn tiêu trừ), Tăng ích, Vô trú (không chấp trước, không vướng mắc).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Đốn tỉnh